Regulamin Forum Duszpasterstwa Absolwentów Służew

§ 1

 1. Forum Duszpasterstwa Absolwentów Służew (dalej „Forum”) powiązane jest z działalnością Duszpasterstwa Absolwentów św. Józefa, działającego przy klasztorze św. Józefa oo. dominikanów na Służewie w Warszawie (dalej: "Duszpasterstwo"). Forum służy w szczególności celom informacyjnym i integracyjnym Duszpasterstwa. Forum stanowi jedynie wsparcie dla działalności Duszpasterstwa, która odbywa się w trakcie oficjalnych spotkań.
 2. W celu uregulowania funkcjonowania Forum oraz korzystania z niego przez osoby zarejestrowane (dalej: "Użytkownicy") wprowadza się Regulamin Forum Duszpasterstwa Absolwentów Służew (dalej: "Regulamin").

§ 2

Warunkiem rejestracji na Forum jest akceptacja Regulaminu, polegająca na oświadczeniu, że treść Regulaminu jest Użytkownikowi znana, jest dla niego zrozumiała i zobowiązuję się on przestrzegać jego postanowień. Osoba zarejestrowana staje się Użytkownikiem. Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści Forum oraz do umieszczania informacji na Forum na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3

Na Forum zabrania się publikowania treści sprzecznych z obowiązującym prawem, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, niestosowne. Zabrania się również umieszczania treści komercyjnych. Nie dotyczy to prywatnych ogłoszeń w przeznaczonych do tego celu działach Forum.

§ 4

 1. Konto Użytkownika naruszającego zasady określone w § 3 w sposób umyślny lub uporczywy podlega usunięciu przez osobę wymienioną w § 5 ust. 1 bez konieczności informowania Użytkownika.
 2. W innych niż określone w ust. 1 przypadkach naruszenia § 3 osoba wymieniona w § 5 ust. 1 może zablokować na czas określony lub nieokreślony dostęp do Forum przez Użytkownika, który dopuszcza się naruszenia. Blokada może nastąpić przez zablokowanie dostępu do Forum z adresu IP, z którego korzystał Użytkownik, który dopuścił się naruszenia.

§ 5

 1. Forum opiekują się Moderatorzy, Super Moderatorzy, oraz Administratorzy. Do tych osób należny zgłaszać się ze wszystkimi sprawami związanymi z działaniem Forum.
 2. Użytkownicy wymienieni w ust. 1 zajmują się kontrolą treści, w szczególności mają prawo do wprowadzania zmian w postach oraz wątkach, mogą włączać moderację (obowiązek zaakceptowania wiadomości wysyłanych przez Użytkownika przed ich opublikowaniem na Forum), mając na celu doprowadzenie do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, z zachowaniem prawa do wolności wypowiedzi Użytkowników.

§ 6

 1. Użytkownik podczas rejestracji podaje w odpowiednich polach swoje imię oraz co najmniej pierwszą literę nazwiska, tak aby po rejestracji te dane były widoczne w Profilu Użytkownika.
 2. Użytkownik podczas rejestracji podaje w odpowiednim polu hasło weryfikacyjne, które otrzymał od przedstawiciela Duszpasterstwa.
 3. Jeżeli konto Użytkownika powstało przed wprowadzeniem Regulaminu i zawartość jego Profilu Użytkownika nie jest zgodna z ust. 1 i 2, Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia tych zmian poprzez edycję swojego Profilu Użytkownika. Użytkownik ma jeden miesiąc od daty wejścia Regulaminu w życie na dokonanie tych zmian. Po tym czasie konto Użytkowników niezgodne z ust. 1 i 2 zostanie zablokowane.
 4. Administrator może ograniczyć dostęp do niektórych wątków Forum, w szczególności zawierających adresy, telefony oraz inne dane wrażliwe Użytkowników Forum.
 5. Osoby, które nie dopełnią obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 w trakcie rejestracji nie będą mogły ukończyć procesu rejestracji. W konsekwencji osoby te nie otrzymają statusu Użytkownika i nie będą mogły korzystać z Forum w zakresie, w jakim mogą korzystać z niego Użytkownicy.
 6. Konta, które nie były używane przez ostatnie 365 dni (tj. data ostatniego logowania miała miejsce wcześniej niż 365 dni od aktualnej daty) zostaną zablokowane.
 7. Na wniosek Użytkownika wysłany drogą e-mailową do jednego z Administratorów Forum, jego konto może zostać odblokowane. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W każdym przypadku procedura odblokowania rozpoczyna się od sprawdzenia zgodności kont z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
 8. Na wniosek Użytkownika wysłany drogą e-mailową do jednego z Administratorów Forum, konto Użytkownika może zostać skasowane. Skasowanie konta jest operacja nieodwracalną. Wszelkie treści utworzone przez Użytkownika na Forum mogą, choć nie muszą zostać skasowane wraz z usunięciem konta. Konto nie zostanie usunięte ze wszelkich kopii zapasowych robionych przed usunięciem konta. Wniosek o skasowanie konta musi być wysłany z tego samego adresu poczty elektronicznej, jak jest przypisany do konta Użytkownika (podanego w Profilu Użytkownika).

§ 7

Na prośbę Duszpasterza lub Odpowiedzialnych, Moderatorzy, Super Moderatorzy oraz Administratorzy mogą tworzyć na Forum wątki lub działy, do których dostęp będą mieli tylko niektórzy Użytkownicy. 

§ 8

 1. Żadne z danych podanych podczas rejestracji na Forum nie będą wykorzystywane w celach niezwiązanych z działalnością Forum, ani przekazywane osobom trzecim.
 2. Administratorzy, Super Moderatorzy oraz Moderatorzy dołożą wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 3. Właściciele konta hostingowego, Administratorzy, Super Moderatorzy, Moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika z Forum lub/i nieuprawionego działania osób trzecich (np. włamanie na konto).

§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od opublikowania go na Forum.
 2. Przyjmuje się, że Użytkownik, który nie zgłosił wniosku o usunięcie konta po otrzymaniu informacji określonej w ust. 2, zapoznał się z nimi i je akceptuje.